Monthly Archives: สิงหาคม 2016

เพลงประจำชาติ .mp3 (หายากค่ะ)

เพลงประจำชาติ ชุดที่ 1 

เพลงประจำชาติ ชุดที่ 2

เพลงประจำชาติ ชุดที่ 3

เพลงประจำชาติ ชุดที่ 4

เพลงประจำชาติ ชุดที่ 5 

เพลงประจำชาติ เพลงปลุกใจให้รักชาติ เพลงที่เราเคยร้องตอนเป็นเด็ก โหลดไปให้นักเรียนฝึกร้อง หรือเปิดในเสียงตามสายโรงเรียนได้เลยค่ะ

ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร

ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร

โดย เพชร เหมือนพันธุ์

14120749361412074961l

จําเลยของความล้มเหลวทางการศึกษาไทยที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอด คือ การไม่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจจึงเป็นปัจจัยทางความเชื่ออย่างหนึ่ง ที่เป็นสาเหตุให้เกิดความล้มเหลว การไม่กระจายอำนาจจึงตกเป็นจำเลยทุกครั้ง การจะปฏิรูปการศึกษาจึงต้องกลับไปรื้อโครงสร้างของกระทรวงฯ แล้วก็ออกแบบการกระจาย อำนาจตามแบบของบางประเทศ ส่วนปัจจัยที่เป็นจำเลยอื่นๆ คือ คุณภาพของครู วิธีสอนของครู หลักสูตร การวัดประเมินผล Read the rest of this entry

%d bloggers like this: