Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2012

Tablet สื่อที่จะมาปฏิวัติด้านการเรียนการสอนจริงหรือ

วันนี้ขออนุญาตเขียนบทความซักเรื่อง ขอเริ่มเกี่ยวกับสื่อที่กำลังมาแรงและฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือ การซื้อ Tablet แจกนักเรียนป.1 ทั่วประเทศ  ซึ่งความคืบหน้าคงจะได้ใช้อย่างแน่นอน ตามนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ซึ่งก็เป็นรัฐบาลในขณะนี้นั่นเอง 🙂  ด้วยสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับ การปรับเปลี่ยนกุลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน การจัดการศึกษาก็ว่ากันไปตามกระแส เรื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตดูจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เสียแล้ว สื่อต่างๆ ได้อาศัยช่องทางด้านอินเตอร์เน็ตเข้าไปสู่ระบบการศึกษา ซึ่งหากจะมองว่าดี ทันสมัยทันเทคโนโลยีก็ถือว่าดีมาก  แต่หากจะมองในเนื้อแท้ของการจัดการศึกษาจริงๆ แล้ว  สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงของเสริม ที่เราจะไปเน้นมันมากก็ไม่ได้ เพราะการจัดการเรียนการสอนยังมีปัจจัยอีกมากมายที่ต้องให้ความสำคัญ ไม่แพ้กับสื่อไฮเทคเหล่านี้

ผู้ที่จะนำไปใช้ อย่างกรณี Tablet คงต้องมีการใช้อย่างระมัดระวังและเหมาะสม เพราะการนำไปใช้กับนักเรียนชั้นป.1 ซึ่งวุฒิภาวะยังไม่พร้อม ..ขอเถียงว่ายังไงๆ ก็ไม่พร้อม แม้จะมีอีกกลุ่มว่าสามารถใช้ได้  ซึ่งต้องดูว่ามีความคุ้มค่ากับการลงทุนแค่ไหน  การเรียนรู้จากเทคโนโลยีเหล่านั้นของเด็กไม่ใช่เรื่องยาก แต่การควบคุมดูแลยากกว่ามากมาย และวัยของเด็กที่ควรให้ความใกล้ชิดแบบแมนทูแมน คือให้ครู พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง อบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิด คอยฝึกหัดเขียน หัดอ่าน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต สิ่งเหล่านี้ควรต้องเน้น ควรหรือไม่ที่เราจะเอาสื่อไฮเทคเหล่านี้มาให้เขาตั้งแต่เยาว์วัย เราเริ่มปลูกฝังค่านิยมด้านวัตถุนิยมให้เด็กหรือเปล่า เราจะเป็นผู้สร้างความห่างเหินระหว่างนักเรียนกับครู หรือนักเรียนกับครอบครัวหรือเปล่า อันนี้น่าเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่าอย่างอื่น

สำหรับครูผู้สอนชั้น ป.1  ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างอาวุโส มีความเจนจัดในการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ต้องมาคอยเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะมีซักกี่คนที่จะนำไปใช้ได้อย่างชำนาญ จากประสบการณ์การอบรมครูด้าน ไอ.ที. ของข้าพเจ้าพบว่า ครูอาวุโสส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยปรับตัวกับสื่อเหล่านี้เท่าไหร่เลย   แต่ว่าตอนนี้ท่านเหล่านี้อาจต้องถูกบังคับให้มาใช้สื่อดังกล่าว ลองนึกดูว่าระบบการเรียนการสอน เช่น การฝึกให้เด็กอ่านออก เขียนได้ เขียนสวย จะเป็นอย่างไร  แม้ยังไม่มี Tablet เด็กสมัยปัจจุบันก็เขียนหนังสือไม่เป็นตัวแล้ว  สื่อต่างๆ ก็ล้วนมีสิ่งดี แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ไม่พ้น “ครู” ตัวเป็นๆ แน่นอนครับ 😀

ข้อสอบ 8 กลุ่มสาระหลักสูตร 2551 ชั้น ป.1 – ป.6

ข้อสอบ ป.1 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบ ป.2 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบ ป.3 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบ ป.4 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบ ป.5 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบ ป.6 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ลิ้งก์สำรองดาวน์โหลดข้อสอบ 

(ไฟล์บางส่วนโดนลบ และบางส่วนลิ้งก์เสีย ให้ไปโหลดแหล่งโหลดสำรองชั่วคราวครับ แล้วจะแก้ไขทีหลังให้ครับ)

แก้ไข  23/11/2556

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.3 หลักสูตร 51

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

ส่วนหน้าของแผน

พระพุทธศาสนา

ประวัติศาสตร์

ภูมิศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.3

โครงสร้าง

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.3

..

..

ข้อสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา ป.6 ม.3 ม.6

ข้อสอบภาษาอังกฤษ  ป.6  จาก สถาบันภาษา 200 ข้อ (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบภาษาอังกฤษ  ม.3  จาก สถาบันภาษา 200 ข้อ (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.6  จาก สถาบันภาษา 200 ข้อ (พร้อมเฉลย)

%d bloggers like this: