เพลงประจำชาติ .mp3 (หายากค่ะ)

เพลงประจำชาติ ชุดที่ 1 

เพลงประจำชาติ ชุดที่ 2

เพลงประจำชาติ ชุดที่ 3

เพลงประจำชาติ ชุดที่ 4

เพลงประจำชาติ ชุดที่ 5 

เพลงประจำชาติ เพลงปลุกใจให้รักชาติ เพลงที่เราเคยร้องตอนเป็นเด็ก โหลดไปให้นักเรียนฝึกร้อง หรือเปิดในเสียงตามสายโรงเรียนได้เลยค่ะ

ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร

ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร

โดย เพชร เหมือนพันธุ์

14120749361412074961l

จําเลยของความล้มเหลวทางการศึกษาไทยที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอด คือ การไม่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจจึงเป็นปัจจัยทางความเชื่ออย่างหนึ่ง ที่เป็นสาเหตุให้เกิดความล้มเหลว การไม่กระจายอำนาจจึงตกเป็นจำเลยทุกครั้ง การจะปฏิรูปการศึกษาจึงต้องกลับไปรื้อโครงสร้างของกระทรวงฯ แล้วก็ออกแบบการกระจาย อำนาจตามแบบของบางประเทศ ส่วนปัจจัยที่เป็นจำเลยอื่นๆ คือ คุณภาพของครู วิธีสอนของครู หลักสูตร การวัดประเมินผล Read the rest of this entry

การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน

 โครงร่างการวิจัย  ประกอบด้วย

1.  ชื่อปัญหาการวิจัย   

2.  ความสำคัญของปัญหา

3.   วัตถุประสงค์การวิจัย

4.  วิธีดำเนินการวิจัย

      4.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

      4.2 เครื่องมือที่ใช้

         4.2.1 เครื่องมือแก้ปัญหา

         4.2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

                   4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

                      4.3.1  ข้อมูลที่ต้องการเก็บ

                      4.3.2 แหล่งข้อมูล

                   4.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

4.5  ตารางเวลาปฏิบัติการวิจัย

  Read the rest of this entry

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียน 1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียน 2

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 หน่วย 1-5
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 หน่วย 6-10

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 part1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 part2

แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.1 part1
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.1 part2

แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา part1
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา part2

แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 หน่วย 1- 4
แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 หน่วย 5- 9

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม, บำเพ็ญประโยชน์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ม.1

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้

มาแล้วครับ เรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ ใครไม่อยากเสียเวลาเขียนแผน ก็ลองโหลดไปปรับๆ แก้ๆ ได้นะครับ …หรือขยันก็เขียนเองทั้งหมดก็ไม่ว่ากัน 😀 ไปเจอมาครับก็ขออนุญาตส่งท่านไปโหลดตามลิ้งก์นั้นต่อก็แล้วกัน ส่วนในบล็อกนี้โหลดขึ้นไม่ไหว แบบว่าไฟล์เขาใหญ่มาก ของเขาดีจริง 😀 >> http://exam2kroo.blogspot.com/

แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.6 (49Mb) >> http://exam2kroo.blogspot.com/

แผนการจัดการเรียนรู้ สังคม ป.5

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานฯ ป.5 (27Mb)

แผนการจัดการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 (12Mb)

แผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.5 (32Mb)

แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.5 (48Mb) >> http://exam2kroo.blogspot.com/

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2 (60Mb)

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตฯ ป.2 ฉ.1 (31Mb)

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตฯ ป.2 (64Mb)

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2 (93Mb) >> http://exam2kroo.blogspot.com/

แผนการจัดการเรียนรู้ สังคม ป.2 (144Mb)

แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.2 (46Mb)

%d bloggers like this: