Monthly Archives: มกราคม 2010

ข้อสอบผู้บริหาร ภาค ก

รวมแนวข้อสอบผู้บริหาร ภาค ก 200 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบผู้บริหาร ภาค ข

แนวข้อสอบสำหรับผู้บริหาร ภาค ข (500 ข้อพร้อมเฉลย)

ข้อสอบภาค ข ชุดที่ 1

ข้อสอบภาค ข ชุดที่ 2

ข้อสอบภาค ข ชุดที่ 3

ข้อสอบภาค ข ชุดที่ 4

ข้อสอบภาค ข ชุดที่ 5

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-Net 2552

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 นี้ ก็เป็นช่วงของการสอบ O-Net ของ สทศ. หรือสำนักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งจะทดสอบกับโรงเรียนทั่วประเทศ คุณครูหลายท่านก็กำลังติดเด็กอย่างเติมที่ รวมทั้งนักเรียนอีกจำนวนมากที่กำลังอ่านหนังสือกัน วันนี้เรามีข้อสอบ O-net ที่สอบเมื่อ ก.พ. 52 มาให้ดาวน์โหลดและลองไปฝึกทำเพื่อเป็นแนวทางสำหรับสอบปีนี้ครับ … 🙂

ระดับชั้น ป.6
ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย   

ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์     

ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ม.3
ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย

ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์-อังกฤษ

ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-Net ม.6
ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ  ม.6

ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย  ม.6

ข้อสอบ O-Net ศิลปะ  ม.6

ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา  ม.6

ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์  ม.6

ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์  ม.6

ยินดีต้อนรับ

สวัสดีครับเพื่อนครูที่เคารพ บล็อกแห่งการแบ่งปันบล็อกนี้ได้ถือกำเนิดภายใต้คติที่ว่า “การศึกษา คือการให้” …อยากเห็นสังคมครูได้ช่วยเหลือซึ่งกัน บล็อกนี้ขอเป็นอีกแหล่งแบ่งปันข้อมูลอีกแหล่งหนึ่ง ที่คุณครูสามารถเข้ามาแวะ และจะมีขอฝากติดไม้ติดมือกลับไป  ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนโหลดกันบ้าง นั่นก็เพราะเราได้เก็บข้อมูลบนเว็บฝากไฟล์ฟรี   …หวังว่าทุกท่านที่ได้มาเยี่ยม จะกลับมาอีก… แล้วเราจะเตรียมของฝากไว้รอ 🙂

ทีมงาน “บล็อกเพื่อนครู”

%d bloggers like this: