คลังเก็บบล็อก

แนวทางการเขียนรายงานการเมินตนเอง SAR (Self Assesment Report)

แนวทางการเขียนรายงานการเมินตนเอง SAR (Self Assesment Report) เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และรอรับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกค่ะ ..:🙂

%d bloggers like this: