คลังเก็บบล็อก

กระดาษคำตอบ Pre O-Net สพฐ.

รูปเล่มแนวการใช้ข้อสอบ Pre ONET

หากต้องการดาวน์โหลดแบบกระดาษคำตอบ ระดับชั้นไหน ก็คลิกที่กระดาษคำตอบนั้น เมื่อเปิดภาพขึ้นมาก็คลิกขวา เลือก save as หรือ บันทึกภาพเป็น.. ได้เลยนะครับ

%d bloggers like this: