คลังเก็บบล็อก

ข้อสอบ Pre O-Net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554 สพฐ.

มาแล้วครับ สำหรับการรอคอย ข้อสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2554 ที่จัดทำขึ้นโดยสพฐ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ได้นำไปทดสอบกับนักเรียนก่อนสอบจริงในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่จะถึงนี้ ขอให้เพื่อนครู หรือผู้สนใจลองไปทำดูนะครับ 🙂

** หากมีการจัดสอบ Pre O-Net โดย สพป. – สพม. ครูผู้สอนไม่ควรให้นร.ได้ทำข้อสอบชุดนี้ก่อนครับ แต่หลังสอบ ก็สามารถนำมาติวได้เลย **

เฉลย Pre O-NET  ป.6  ม.3

Pre O-Net ป.6

Pre O-Net ม.3

%d bloggers like this: