คลังเก็บบล็อก

ข้อสอบ 8 กลุ่มสาระหลักสูตร 2551 ชั้น ป.1 – ป.6

ข้อสอบ ป.1 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบ ป.2 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบ ป.3 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบ ป.4 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบ ป.5 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อสอบ ป.6 ครบทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ลิ้งก์สำรองดาวน์โหลดข้อสอบ 

(ไฟล์บางส่วนโดนลบ และบางส่วนลิ้งก์เสีย ให้ไปโหลดแหล่งโหลดสำรองชั่วคราวครับ แล้วจะแก้ไขทีหลังให้ครับ)

แก้ไข  23/11/2556

เก็งข้อสอบ O-Net’54 ป.6 หลักสูตร 51

เก็งข้อสอบ O-Net’54 ชั้น ป.6 ตามหลักสูตร 2551

%d bloggers like this: