คลังเก็บบล็อก

รวมข้อสอบระดับชั้นม.ต้น (ม.1-3) พร้อมเฉลย ชุดที่ 1

แก้ไขลิ้งก์ข้อสอบนะครับ เนื่องจากพบปัญหา โหลดยาก ติดไวรัส ฯลฯ

โดยให้คลิกไปโหลดได้ที่แหล่งโหลดสำรองได้เลยครับ ที่ >>   ข้อสอบ ม.1     ข้อสอบ  ม.2     ข้อสอบ ม.3 

ข้อสอบชั้น ม.1

  • ข้อสอบภาษาไทย ม.1
  • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1
  • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1
  • ข้อสอบสังคมศึกษา ม.1
  • ข้อสอบสุขศึกษา พลศึกษา ม.1
  • ข้อสอบศิลปะ ม.1
  • ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
  • ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.1
  • ข้อสอบพุทธศาสนา ม.1
  • ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1

ข้อสอบชั้น ม.2

  • ข้อสอบภาษาไทย ม.2
  • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2
  • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2
  • ข้อสอบสังคมศึกษา ม.2
  • ข้อสอบสุขศึกษา พลศึกษา ม.2
  • ข้อสอบศิลปะ ม.2
  • ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
  • ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.2

ข้อสอบชั้น ม.3

ข้อสอบภาษาไทย ม.3
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3
ข้อสอบสังคมศึกษา ม.3
ข้อสอบสุขศึกษา พลศึกษา ม.3
ข้อสอบศิลปะ ม.3
ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 83 other followers

%d bloggers like this: