Category Archives: คลังข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา ป.6 ม.3 ม.6

ข้อสอบภาษาอังกฤษ  ป.6  จาก สถาบันภาษา 200 ข้อ (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบภาษาอังกฤษ  ม.3  จาก สถาบันภาษา 200 ข้อ (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.6  จาก สถาบันภาษา 200 ข้อ (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ป.1-6 (พร้อมเฉลย) ตามหลักสูตร 2551

ลิ้งก์ข้อสอบชุดเดิมพบว่ามีไวรัสติดอยู่ ตอนนี้เลยวางลิ้งข้อสอบสำรองจากแหล่งอื่นให้นะครับ โหลดแทนกันได้ครับ คลิกไปที่  “คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป. …. ” ได้เลยนะครับ ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับ

แก้ไข  23/11/56

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.1 (mediafire)

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.2

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.2 (mediafire)

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.3

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.3 (mediafire)

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.4

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.4 (mediafire)

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.5

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.5 (mediafire)

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.6

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.6 (mediafire)

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี หลักสูตร51 (พร้อมเฉลย)

มีข้อสอบมาตรฐานชั้นปี หลักสูตร 2251 มาฝากครับ แต่ตอนนี้ยังรวบรวมได้แค่บางส่วน จะพยายามเสาะหามาให้เพื่อนครูได้ดาวน์โหลดไปใช้ ให้ครบทุกชั้นทุกกลุ่มสาระครับ ..ขอบคุณที่ติดตาม 🙂ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี พร้อมเฉลย ชั้น ป.1-6

สวัสดีครับ วันนี้มีข้อสอบมาตรฐานพร้อมทั้งเฉลย ครบทุกสาระ 8 สาระการเรียนรู้ รวมทั้งสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และพุทธศาสนามาฝากเพื่อนครูเช่นเคยครับ โดยข้อสอบแต่ละสาระแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 50 ข้อ  ขึ้นไป และต้องขออภัยที่ต้องบีบไฟล์ด้วยโปรแกรมบีบอัดข้อมูลนะครับ เนื่องจากไฟล์ข้อสอบมันแยกกันอยู่หลายไฟล์จึงจำเป็นต้องรวมเข้าด้วยกัน สำหรับการดาวน์โหลดก็มีขั้นตอนเล็กน้อยครับ โดยลิ้งก์จะนำท่านไปเว็บที่ฝากไฟล์นั้นๆ ไว้ กรอกรหัส แล้วคลิกดาวน์โหลด ก็จะสามารถดาวน์โหลดข้อสอบทันทีครับ ยินดีที่ได้บริการเพื่อนครูครับ

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.1

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.2

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.2

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.3

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.4

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.4

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.5

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.5

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.6

ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.6

ดาวน์โหลดคณิตคิดเลขเร็ว

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6

%d bloggers like this: