Author Archives: Krunoi

กระดาษคำตอบ Pre O-Net สพฐ.

รูปเล่มแนวการใช้ข้อสอบ Pre ONET

หากต้องการดาวน์โหลดแบบกระดาษคำตอบ ระดับชั้นไหน ก็คลิกที่กระดาษคำตอบนั้น เมื่อเปิดภาพขึ้นมาก็คลิกขวา เลือก save as หรือ บันทึกภาพเป็น.. ได้เลยนะครับ

Advertisements

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ป.1-6 (พร้อมเฉลย) ตามหลักสูตร 2551

ลิ้งก์ข้อสอบชุดเดิมพบว่ามีไวรัสติดอยู่ ตอนนี้เลยวางลิ้งข้อสอบสำรองจากแหล่งอื่นให้นะครับ โหลดแทนกันได้ครับ คลิกไปที่  “คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป. …. ” ได้เลยนะครับ ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับ

แก้ไข  23/11/56

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.1 (mediafire)

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.2

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.2 (mediafire)

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.3

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.3 (mediafire)

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.4

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.4 (mediafire)

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.5

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.5 (mediafire)

 • ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น ป.6

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

  • ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  • ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

  • ข้อสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกลิ้งก์สำรองข้อสอบ ป.6 (mediafire)

เก็งข้อสอบ O-Net’54 ม.3

เก็งข้อสอบ O-Net’54 ม.3 ตามหลักสูตร 2551 (พร้อมเฉลย)

เก็งข้อสอบ O-Net’54 ป.6 หลักสูตร 51

เก็งข้อสอบ O-Net’54 ชั้น ป.6 ตามหลักสูตร 2551

ดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ MP3

เพลงลูกเสือ ชุดที่ 1  (ราชสดุดี, มาร์ชลูกเสือไทย, รอบกองไฟ, ลูกเสือจับมือ, เกียรติศักดิ์ลูกเสือไทย)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 2 (ดอกไม้แดนไพร, พระมงกุฎรำลึก, มาร์ชลูกเสือสัมพันธ์, หากว่าเรากำลังสบาย, ระบำชาวไพร, อย่าเกียจคร้าน)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 3 (ขอจงสวัสดี, แม่สะเรียง, กฏลูกเสือ, วันนี้ยินดี, ยินดีที่รู้จัก, เราเป็นลูกเสือ)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 4 (เจอะกัน, บำเพ็ญตน, สุขใจ, ทะเลสีคราม, ลีลาจราจร)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 5 (ลูกเสือบริการ, วันรื่นเริง, จงเตรียมพร้อม, แผ่นดินไทย, สดุดีมหาราช)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 6 (เห่เรือเพลง, คนมีปัญญา, วชิราวุธรำลึก, ขอจงสวัสดี, ฟ้าลั่น)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 7 (อาบุด้า,ไตรรงค์ธงชัย, In my dream, ตงมงเหมียวซื่อ, ลูกเสือร่าเริง)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 8 (The more we get together,ฃิม, ก่อนจะจากกันไป, ออกกำลัง)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 9 (ระบำนางช้าง, หมู่บริการ, ส่งข่าว, วันนี้สุขใจ, ซูลู แซมบาลู)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 10 (เพลินใจชาวดง, วันนี้ยินดี, เพลงสยามมานุสติ, ดอกไม้แดนไพร, สุขใจ)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 11 (มอบพวงมาลัย, แว่วเสียงแคน, เดี๋ยวเดียว, ยินดีที่รู้จัก, งานสิ่งใด,)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 12 (ไปตลาด, ก่อนจะจากกันไป, งานสิ่งใด, แจวเรือ-พายเรือ, แสนสุขสันต์)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 13 (หากว่าเรากำลังสบาย, โฮดีมาย, ศึกบางระจัน, ความเกรงใจ, ดอกบัว)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 14 (ลูกเสือปลูกป่า, สร้อยเพลง, สามัคคีชุมนุม, เพื่อนลูกเสือ)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 15 (มาร์ชลูกเสือไทย, เมดเลย์รำวง, ระเบียบแถว, รำวงลูกเสือไทย, ลูกเสือธีรราช)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 16 (วิชราวุธรำลึก, วอลซ์วชิรา, แสนอาลัย, พระคุณที่สาม, พิธีรอบกองไฟ)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 17 (เพลงสยามมานุสติ, สดุดีมหาราชา, คืนรอบกองไฟ, แห่พุ่มสลาก, รำวง)
เพลงลูกเสือ ชุดที่ 18 (รำวง2, รำวง3, รำวง4, สร้อยเพลง, สามัคคีชุมนุม, เพลงสรรเสริญพระบารมี)

%d bloggers like this: