แผนจัดการการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.2

 • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

หน่วยที่  1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาฯ
หน่วยที่  2 พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนฯ
หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่  4  มารยาทชาวพุทธ
หน่วยที่  5  การบริหารจิตและเจริญปัญญา
หน่วยที่  6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ
หน่วยที่  7  ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย

 • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต

หน่วยที่ 1 การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ฯ
หน่วยที่ 2 มารยาทไทย
หน่วยที่ 3 การอยู่ร่วมกันในสังคมฯ
หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวฯ
หน่วยที่ 5 บทบาท และอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนฯ

 • สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการในชีวิตฯ
หน่วยที่ 2 รายได้ รายจ่ายฯ
หน่วยที่ 3 การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าฯ

 • สาระที่ 4 ภูมิศาสตร์

หน่วยที่  1  สิ่งต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
หน่วยที่  2  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ฯ
หน่วยที่  4  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
หน่วยที่  5  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด หลักสูตร 2551 สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5

ภูมิศาสตร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง ระยะ ฯ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิลักษณ์กายภาพกับสังคมในภูมิภาคต่างๆ link : 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค link : 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระไตรปิฎก 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่และมารยาทของชาวพุท
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สหกรณ์ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธนาคาร 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีของสังคม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิทธิของเด็ก 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อถิ่น


Posted on เมษายน 12, 2011, in คลังแผนการจัดการเรียนรู้ and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 18 ความเห็น.

 1. ถึง ป5 เองหรอคะ ป6 มีมั้ยคะ ขอบคุณคะ

 2. อยากได้แผนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรปี 2551 สาระภาษาต่างประเทศ ม.1 – 3 ค่ะ

 3. ขอแผนการสอน สังคมฯ ป.6 หลักสูตร 51 ได้ไหมค่ะ..

 4. ขออนุญาตใช้แผนและข้อสอบขอบคุณค่ะ

 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.๓

  ขอชั้นป.๓ บ้างนะคะ

 6. อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้สังคม ป.6 หลักสูตร 51 ค่ะ
  ส่ง E-mail ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
  nipl2501@gmail.com

 7. ขอแผน ป.3-4 – 6 ด้วยคับ
  ส่ง e_mail
  phirom66@hotmail.com

  ขอบคุณล่วงนะคับ

 8. อยากได้ ป. 3 4 6 ค้วยคับ

  หาไม่ได้คับ

 9. อยากได้แผนการสอน หลักสูตร 51 กลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

 10. อยากได้แผนสังคมฯ ม.1 อ่ะ

 11. ขอแผนการสอน ม. 1 ด้วยคะ สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง สถาบันการเงิน กับ เศรษฐกิจประเทศไทย การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

 12. ขอบคุณมาก ๆ ที่มีข้อสอบให้ครู เพราะครูทำงานหลายกระทรวงเหลือเกิน

 13. ขอแผนการสอน หลักสูตร 51 กลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ค่ะ

 14. เกตุสุดา แสนประดิษฐ์

  ขอแผนการสอนสังคมศึกษา ม.2

 15. ขอแผนการจัดการเรียนรู้ของป.6 ด้วยค่ะ ขอบคุนมากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: